Kadaverdisiplin, blind, slavisk disiplin, lydighet. Uttrykket skriver seg fra Jesuittordenens bestemmelser om at lydighet måtte være viljeløs som hos et lik.