Isotropi, det forhold at noe har lik egenskap i alle retninger. Brukes bl.a. i kjemi om at et stoff har samme fysiske egenskaper i alle retninger; i astrofysikk om at den kosmiske bakgrunnsstrålingen i universet er lik i alle retninger. I geografi betyr isotropi at et romlig fenomen varierer likt i alle himmelretninger (f.eks. en jevnt avtakende folketetthet ut fra et bysentrum). Det motsatte av isotropi er anisotropi.