Makrobiotisk, som lever lenge; livsforlengende; (om mat) som er dyrket og tilberedt uten kunstige tilsetninger.