Reagere, gi utslag, vise forandring som følge av påvirkning (reagere på noe); handle, opptre på en viss måte som følge av påvirkning; mislike, motsette seg (reagere på, mot noe); delta i en kjemisk reaksjon.