Resultat, slutning, løsning, utfall, følge, virkning; prestasjon.