Summarisk, som har form av en sluttsum, uten at de enkelte poster tas med; som gjengir hovedinnholdet, ikke detaljene.