Mikado, på japansk egentlig ærbødig ord for dør eller port; mer spesielt om keiserpalassets port og videre om selve keiserresidensen. Derav også overført om keiserriket i sin helhet og om keiserens person; i Vesten mest brukt i denne betydningen som er avleggs når det gjelder moderne forhold.