Seremoniell, de foreskrevne former ved seremonier; (adj.:) som hører til eller består av seremonier.