Preparant, en som har til yrke å preparere gjenstander eller materiale i museer og samlinger; en som lager preparater i form av snitt av operasjons- og obduksjonsmateriale fra mennesker og dyr.