Paternal, som gjelder farskap(et), som skriver seg fra faren.