Sensitivitet, det å være sensitiv; følsomhet; evne til å bruke sansene effektivt.