Marodør, soldat i eldre tid som skyldte på utmattelse eller sykdom for å gi seg etter når avdelingen drog videre, og som så plyndret sivilbefolkningen.