Akkvisitør, en som på vegne av andre tilbyr og gir informasjon om (og selger) bestemte tjenester, oftest på yrkesmessig basis (eventuelt som biyrke), f.eks. abonnementsakkvisitør, annonseakkvisitør, forsikringsakkvisitør.