Anaklase, strålebrytning; gjentakelse av et ord, men i en annen betydning. Jf. antanaklase.