Kilevink, slag i ansiktet; ørefik. Ordet er antagelig oppstått av kinn-lem, kinnslag, jfr. norrønt lemja, slå.