Deroutere, føre ut av kurs, lede på avveier, villede; (fig.) forvirre.