Kontrollere, foreta kontroll av, føre kontroll med; ha herredømme over, beherske.