Korporativ, som gjelder eller er basert på korporasjoner.