Feminin, kvinnelig, kvinneaktig; i grammatikken om form eller bøyning som hører til hunkjønn. Motsatt: Maskulin.