Corny, banal, forslitt. Brukes i musikerkretser ofte om musikk man synes er smakløs, vulgær, dårlig.