Dings, nedvurderende betegnelse for gjenstand (tingest).