Tetrark, eg. hersker over en fjerdedel av et område, «fjerdingsfyrste»; betegnelse for en vasallfyrste over et mindre område under romersk overhøyhet.