Illuminere, opplyse (festlig), utsmykke med farger.