Faktum, det som er skjedd, kjensgjerning; handling. Se også factum.