Posere, innta en stilling, holdning anlagt på å imponere, vekke oppsikt, stille seg i positur, skape seg; innta en bestemt stilling f.eks. fordi man skal bli fotografert.