Maksimal, størst, størst mulig, størst tillatt; ofte som første ledd i sammensetninger.