Sekterisme, sektvesen; tilbøyelighet til å danne sekter.