Administrativ, som vedrører eller er utgått fra administrasjon.