Mal, arbeidsmodell, mønster som gir omrissene av den gjenstand som skal lages. Se også sjablon.