Addendum, tilføyelse, bilag; mest i plur.: addenda et corrigenda, tilføyelser og rettelser.