Filiasjon, avstamning, nedstamningslinje; forhold mellom to eller flere ting, institusjoner el.l. som danner en utviklingsrekke.