Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim er det eldste vitenskapelige selskap i Norge. Det ble stiftet i 1760 av biskop Johan Ernst Gunnerus, rektor Gerhard Schøning og etatsråd Peter Frederik Suhm som «Det Trondhjemske Selskab» og kongelig stadfestet 17. juli 1767. Kongen er selskapets høye beskytter.

Selskapets formål er «å fremme og formidle vitenskapen». Det utgir Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, som kom ut første gang i 1761 og dermed er Nordens eldste kontinuerlige vitenskapelige publikasjonsserie. Fra 1926 kom Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger ut, nå Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Årbok. Selskapet deler ut Gunnerus-medaljen (innstiftet 1927).

Selskapet ble omorganisert i 1926 og delt i to avdelinger, et vitenskapsselskap og et museum, Vitenskapsmuseet. Da Universitetet i Trondheim ble etablert i 1968, ble museet en del av universitetet. Vitenskapsmuseet er i dag en egen enhet ved NTNU, direkte underlagt universitetsstyret.

Selskabet er delt i to avdelinger, et Akademi med innvalgte medlemmer for møtevirksomhet og utadvendt aktivitet og en Stiftelse for forskning i egen regi og støtte til andres forskning. Akademiet er inntil 435 medlemmer (fram til 2020), der medlemmer over 70 år ikke er tellende. Akademiet har videre inntil 30 assosierte medlemmer. Medlemmene fordeles i to klasser, Den humanistiske klasse og Den naturvitenskapelige klasse.

Høytidsdagen var tidligere lagt til 26. februar, Gunnerus´ fødselsdag, men er nå lagt til første fredag i mars hvert år.

  • Midbøe, Hans: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs historie 1760-1960, 1960, 2 b.
  • Stubhaug, Arild: Den lange linjen : historien om Videnskabsselskabet i Trondheim, Fagbokforlaget, 2010
  • Håkon With Andersen, Brita Brenna, Magne Njåstad, Astrid Wale: Æmula Lauri. The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, 1760–2010, Science History Publishing

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

15. februar skrev Jon Ofstad Lamvik

Jeg ønsker å erstatte den nåværende tekst med en mer fullstendig beskrivelse av DKNVS med selskapets to avdelinger, nå benevnt Akademiet og Stiftelsen.
Lar dette seg gjøre ?
Hilsen Jon Lamvik

15. februar svarte Tor Ivar Hansen

Under "Foreslå endringer i tekst" kan du legge inn de endringsforslagene du ønsker. Forslagene vil bli behandlet så raskt som mulig.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.