Epitomator, forfatter av et utdrag eller resymé av et større verk.