Rekompensere, godtgjøre, erstatte, holde skadesløs.