Indiskresjon, det å være indiskret; indiskret handling eller ytring.