Diluvial, som gjelder en oversvømmelse, særlig syndfloden.