Belegge, å støtte ved eksempler eller hjemmel og å godtgjøre en regel ved hjelp av eksempler. – belegge sine ord, finne de rette ord, de uttrykk som passer for anledningen.