Pervertere, forderve, forlede; gjøre pervers; forvri, fordreie.