Promemoria, fork. PM, ble særlig i eldre tid brukt som overskrift på skriv til høyere personer eller offentlige institusjoner, med betydningen: for å bringe i erindring; bønnskrift, søknad, tjenesteskriv. Senere har uttrykket også kommet til å bety en oversikt (ofte kronologisk) over utviklingen eller forløpet av en sak; erindringsliste. Jfr. memorandum.