Broder, eldre form for bror, nå bare i avledninger (broderlig) og – med preg av høyprosa – i sammensetninger (broderfolk, brodermord, broderparti).