Korrekt, som stemmer med sannheten, med faktum, riktig, rett, nøyaktig; som stemmer med forskrift, regel, sedvane eller vedtekt; (om person) som følger reglene for god tone, for riktig oppførsel, ulastelig (i opptreden, antrekk).