Marsjere, gå ordnet i flokk; gå raskt og energisk; (om militære eller andre uniformerte:) gå i sluttet orden; også marsjere en avdeling, lede en avdeling i sluttet orden.