Vits som «tenner latteren», ordspill fremkalt ved likheten mellom ord som i virkeligheten ikke har noe med hverandre å gjøre.