Impresjonistisk, som har med impresjonismen å gjøre; preget av det umiddelbare inntrykk.