Alternat, ombytting av to eller flere navn, forskjellig rekkefølge av underskrifter i forskjellige eksemplarer av diplomatiske avtaler.