Antropografi, beskrivelse av menneskekroppen; også fremstilling av mennesket i bildende kunst.