Beskikkelse, brukes dels om ansettelse i visse offentlige stillinger (særlig etter vedtak i statsråd), dels om oppnevning til forskjellige verv (beskikkelse av verge, forsvarer, bobestyrer osv.).