Diskutabel, som kan diskuteres, som det kan være ulike meninger om.