Jumala, oppr. finsk ord for himmelgud, gudefar; ved overgangen til kristendommen brukt om den kristne Gud. Til samisk er det tilsvarende ord ibmel lånt fra finsk.