Inspektør, person som har særlig oppsyn med andre personers arbeid eller med at gjeldende regler blir overholdt.